NEO - Throw-up _ Wall

DSC_2199.JPG
By NEO At Sasazuka, Tokyo.

Sasazuka Wall _ Wall

_DSC5679.jpg
At Sasazuka, Tokyo.

Sasazuka Wall _ Wall

_DSC5678.jpg
At Sasazuka, Tokyo.

Sasazuka Wall _ Wall

_DSC5677.jpg
By MOTE At Sasazuka, Tokyo.

ASEC - TAG _ Wall

_DSC5676.jpg
By ASEC At Sasazuka, Tokyo.

Sasazuka Wall _ Wall

_DSC5675.jpg
At Sasazuka, Tokyo.

Sasazuka Wall _ Wall

_DSC5672.jpg
By TA2 At Sasazuka, Tokyo.

Harajuku Wall _ Wall

_DSC5601.jpg
At Harajuku, Tokyo.

Harajuku Wall _ Wall

_DSC5598.jpg
By ANTI MUSIC At Harajuku, Tokyo.

Harajuku Wall _ Wall

_DSC5597.jpg
At Harajuku, Tokyo.