Harajuku Wall _ Wall

_DSC5196.jpg
At Harajuku, Tokyo.

KAMI - THROWUP _ Wall

_DSC5194.jpg
By KAMI At Harajuku, Tokyo.

Shibuya Wall _ Wall

_DSC5192.jpg
At Shibuya, Tokyo.

Shibuya Wall _ Wall

_DSC5190.jpg
At Shibuya, Tokyo.

Shibuya Wall _ Wall

_DSC5187.jpg
At Shibuya, Tokyo.

Shibuya Wall _ Wall

_DSC5186.jpg
At Shibuya, Tokyo.

Shibuya Wall _ Wall

_DSC5185.jpg
At Shibuya, Tokyo.

CUPCO - STICKER _ Wall

_DSC5183.jpg
By CUPCO At Shibuya, Tokyo.

Shibuya Wall _ Wall

_DSC5182.jpg
At Shibuya, Tokyo.

Shibuya Wall _ Wall

_DSC5181.jpg
At Shibuya, Tokyo.