Kiyoshi Kuroda [ Wall ]

DSC_0219.jpg
By KIYOSHI KURODA At Shinjuku, Tokyo.